Day: June 6, 2021

กฎหมายใหม่เกาหลีเหนือกำหนดโทษประหารชีวิตผู้ลักลอบนำเข้าสื่อต่างประเทศกฎหมายใหม่เกาหลีเหนือกำหนดโทษประหารชีวิตผู้ลักลอบนำเข้าสื่อต่างประเทศ


เกาหลีเหนือเพิ่งออกกฎหมายใหม่ที่มีเป้าหมายขจัดอิทธิพลต่างชาติทุกรูปแบบ โดยมีบทลงโทษรุนแรงต่อผู้นำเข้า และครอบครองสื่อรูปแบบต่าง ๆ การสวมเสื้อผ้าแบบคนต่างชาติ หรือแม้แต่ใช้ภาษาสแลง ...

ดอกบัวอบแห้งกับการทำกรอบรูปดอกไม้แห้งสุดอาร์ทดอกบัวอบแห้งกับการทำกรอบรูปดอกไม้แห้งสุดอาร์ท


ดอกบัวอบแห้งกับการทำกรอบรูปดอกไม้แห้งสุดอาร์ท การจัดช่อดอกไม้แห้งจะมีวิธีการที่เหมือนกับการจัดช่อดอกไม้แบบทั่วไป แต่แตกต่างกันเล็กน้อยที่เทคนิคและการเลือกใช้พรรณไม้ที่มีความสวยงามคงทนและคงรูปได้แม้ดอกแห้ง เพื่อทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ...